Apurahat

Padasjoen Säästöpankkisäätiö myöntää apurahoja ja avustuksia hankkeisiin, jotka edistävät säätiön asettamia periaatteita.

Padasjoen säästöpankkisäätiö

Lisätietoa hakemisesta

Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus

Apurahojen hakuaika on jatkuva, hallitus käsittelee hakemuksia keskimäärin kuusi kertaa vuodessa

Hakemuslomake löytyy säätiön sivuilta, huom. selaimet tukevat pdf dokumenttia eri tavoin, esimerkiksi kaikilla selaimilla sisällön tallentaminen hakemukseen ei onnistu

Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse (tai postitse) säätiön asiamiehelle noin kolme viikkoa ennen säätiön hallituksen kokousta

Avustus-summia ei määritellä etukäteen, vaan jokainen hanke arvioidaan ja siitä päätetään erikseen

Hakijana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö

Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen

Säätiö ei myönnä apurahoja kongressi- ja seminaarimatkoihin

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajalle. Lisäksi niistä tiedotetaan säätiön www-sivuilla, säästöpankki.fi/helmisp -sivuilla sekä mahdollisesti muussa viestinnässä

Myöntämättömistä apurahoista ilmoitetaan hakijalle, päätöstä ei perustella

Myönnetty apuraha maksetaan erikseen sovittavalla tavalla tai jälkikäteisesti hankkeen etenemisvaiheittain / hankkeen päätyttyä, kun hankkeen hankesuunnitelma on todettu toteutuneen raportin tai muun vahvistuksen kautta

Hakemuksista antaa tarvittaessa lisätietoja säätiön asiamies

Apurahahakemuslomake
Padasjoen säästöpankkisäätiö

Vuoden Helmi -apuraha

Apurahaan oikeuttavan teon / toiminnan on oltava sellainen, että se hyödyttää konkreettisesti Päijät-Hämeen maakuntaa ja apuraha jaetaan Päijät-Hämeen maakunnan alueelle. Apuraha myönnetään ensisijaisesti luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle. Apurahasaajan on oltava kirjoilla ja asuttava vakituisesti Päijät-Hämeen maakunnassa. Yhteisön on oltava rekisteröity Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa kunnassa, ja toiminnan tapahduttava pääosin Päijät-Hämeen maakunnassa.

Vuoden Helmi apurahan kohteita kartoitetaan vuosittain kevättalvella, lähetä hakemuksesi helmi-maaliskuussa.

Apurahan myöntää raati, jonka muodostaa Padasjoen Säästöpankkisäätiön hallitus ja joka voi tarvitessaan pyytää raatiin valittavan palkinnon painopistealueen asiantuntijan.

Vuoden Helmi -apurahan hakemukset tulee toimittaa osoitteella helmi-maaliskuussa:

valtteri.simola@keijumaki.fi

tai

Padasjoen Säästöpankkisäätiö
c/o Helmi Säästöpankki Oy
Valtteri Simola
Torikatu 3
15110 Lahti

Padasjoen säästöpankkisäätiö