16/1/2024

Padasjoen Säästöpankkisäätiön vuosi 2023

Kuvassa näkyy Varmasti omissa käsissä – kirjan kannet. Julkistimme historiakirjan 13.6.2023. Se kokoaa Padasjoen Säästöpankin, Helmi Säästöpankin ja Padasjoen Säästöpankkisäätiön historian hienosti yksiin kansiin. Kirjaa on saatavilla Helmi Säästöpankin Lahden toimipisteestä.

www.padasjoensp-saatio.fi sivut ovat vuoden aikana uudistuneet.

Apurahahakemuksen täyttäminen ja liitteiden lähettäminen toimii nyt aikaisempaa paremmin.

Vuoden 2023 aikana säätiön hallitus on tehnyt apurahapäätöksiä aikaisempien vuosien tapaan. Säätiö teki historiansa suurimman tukipäätöksen toukokuun kokouksessa LAB ammattikorkeakoulun uuden koulutusohjelman mahdollistamiseksi.

Vuonna 2025 alkavalla prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutuksella vastataan elintarviketeollisuuden kasvaneeseen osaajatarpeeseen. LAB-ammattikorkeakoulun uusi koulutus järjestetään ulkopuolisen rahoituksen turvin.

Elintarviketeollisuuteen on Päijät-Hämeessä viime vuosina investoitu mittavasti ja ala kaipaa kasvunsa tueksi uusia osaajia erityisesti prosessi- ja materiaaliosaamisen osalta. Prosessi- ja materiaalitekniikan tulevat insinöörit ovat tuotekehityksen, valmistuksen ja laadun sekä työnjohtamisen osaajia.

Uusi koulutusohjelma nostaa Lahden alueen roolia yhtenä Suomen tärkeimpänä elintarviketuotannon alueena. Tuotantoketjussa ovat vahvasti mukana myös alueen viljelijät, kiitos Päijät-Hämeen Viljaklusterin aktiivisen toiminnan.

Säätiö tukee koulutusohjelmaa viisi vuotisella apurahalla 10 000 euroa vuodessa (2023-2027).

Apurahoja myönnetty yli 700 000 euroa

Säätiö on reilun 16 vuoden toimintansa aikana myöntänyt apurahoja ja stipendejä yli 700 000 euron arvosta Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen ja säästäväisyyden kehittämiseen sekä kustantanut kaksi pankin ja säätiön historiaa käsittelevää kirjaa.

Avustusten kohdentuminen Padasjoelle vaihtelee vuosittain paljon ja on riippuvainen hyvistä hakemuksista. Arvioimme määrän olevan 20- 30 % myönnetyistä avustuksista.

Vuoden viimeisessä kokouksessa 13.12. säätiön hallitus päätti jatkaa tukeaan Yrityskylä Hämeen alakoululle. Kolmivuotinen jatkoavustus on 11 000 euroa vuodessa (2024-26) ja Helmi Säästöpankki tukee Yrityskylää vuosittain samalla summalla.

Yrityskylä-oppimiskokonaisuus antaa osaamista nuoren omaan elämään mm. seuraavista teemoista:

  • oman talouden hallinta ikään sopivalla tavalla ja ensimmäisten omien rahojen ansaitseminen
  • taloudellinen toimeliaisuus ja taloudellisen päätöksenteon harjoittelu turvallisessa ympäristössä
  • oivallukset rahan kiertokulusta yhteiskunnassa ja yritysten liiketoiminnassa
  • vuorovaikutus ja -neuvottelutaidot, toisten huomioon ottaminen

 

Nämä perusteet osuvat hyvin säätiön sääntöihin.

 

Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr.

Valtteri Simola

asiamies

valtteri.simola@keijumaki.fi

0505556827

Lue myös