17/11/2023

Padasjoen Säästöpankkisäätiö osallistuu LAB Sustainable Solution Food-ohjelman rahoitukseen historiansa suurimmalla rahoituspäätöksellä

Padasjoen Säästöpankkisäätiö teki historiansa suuriman apurahapäätöksen ja osallistuu LAB Sustainable Solution Food ohjelman rahoitukseen 10 000€/ vuosi, viiden vuoden ajan 2023-2027. 

Vuonna 2025 alkavalla prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutuksella vastataan elintarviketeollisuuden kasvaneeseen osaajatarpeeseen. LAB-ammattikorkeakoulun uusi koulutus järjestetään ulkopuolisen rahoituksen turvin. Elintarviketeollisuuteen on Päijät-Hämeessä viime vuosina investoitu mittavasti ja ala kaipaa kasvunsa tueksi uusia osaajia erityisesti prosessi- ja materiaaliosaamisen osalta. Prosessi- ja materiaalitekniikan tulevat insinöörit ovat tuotekehityksen, valmistuksen ja laadun sekä työnjohtamisen osaajia.

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutuksen mahdollistajina toimivat useat eri tahot: Lahden kaupunki, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Lahden Teollisuusseuran säätiö sekä Padasjoen Säästöpankkisäätiö.

”Lahdessa sijaitsee elintarviketeollisuuden kansallinen kasvukeskus, ja uusia osaajia tarvitaan. Elinkeinoelämän ja asukkaidemme menestys on meille tärkeää ja juuri siksi haluamme panostaa tällaisiin avauksiin. Pian LAB-ammattikorkeakoulusta saadaan tekijöitä suoraan elintarviketeollisuutemme tarpeisiin”, toteavat yhteistuumin kaupungin elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Milla Bruneau sekä elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw.

”Tavoitteenamme on tukea maakunnan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä. Tuleva prosessi- ja materiaalitekniikan insinöörikoulutus on merkittävä eteenpäin viejä Päijät-Hämeen seudun kehitykselle”, kertoo Padasjoen Säästöpankkisäätiön puheenjohtaja Jyrki Artjoki.

Koulutus on osa Food Campus Finland -kokonaisuutta. Uusi koulutus tulee olemaan osa alkuvuodesta muodostettua valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimivaa Food Campus Finland -yhteistyöalustaa. Alusta tähtää Suomen ruokaviennin kaksinkertaistamiseen ja sen jalostusarvon merkittävään kasvattamiseen.

Alustan taustalla vaikuttavat Päijät-Hämeen Viljaklusteri, LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Koulutuskeskus Salpaus, Lahden kaupunki sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Lue myös