20/3/2023

Säätiön toiminnan tuloksia vuodelta 2022

Kulunut tilikausi oli Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr:n 16. toimintavuosi, jota on ohjannut vuosille 2021-2023 laadittu strategia. Myös kaikki säätiön toimintaohjeet käytiin läpi ja päivitettiin tarvittavilta osin. Säätiö saa toimintavaransa pääosin osinkoina Helmi Säästöpankki Oy:ltä. Näistä varoista säätiö jakaa huomattavan summan sääntöjensä puitteissa apurahoina ja stipendeinä Päijät- Hämeen alueelle.

Tähän mennessä säätiö on jakanut apurahoja ja stipendejä noin 630 000 euron arvosta sääntöjensä mukaisesti.

Suurin apuraha kohdistui Talous ja Nuoret TAT ry:n Lahden Yrityskylän alakoulun yrityskylään, joka aloitti kolmevuotisen toimintakautensa vuonna 2021. Yrityskylässä vierailee Päijät-Hämeen alueelta kaikki 6.lk:n oppilaat. Opetus sekä ryhmätyöt vahvistavat lasten talouteen ja yritystoimintaan sekä yrittäjyyteen liittyvää ymmärrystä. Säätiö on sitoutunut tukemaan hanketta kolmen vuoden ajan (v 2020-2022) 10 000 euroa vuodessa.

Vuoden Helmi apurahaa ei myönnetty, vaan säätiö myönsi 10 000 euroa ukrainalaisten pakolaisten elämän edellytysten tukemiseen Padasjoella ja Lahdessa. Osa summasta osoitettiin Ukrainassa tapahtuvaan kriisiapuun.

Kuluneena vuonna myönnetyissä apurahoissa korostui vähävaraisten perheiden ja lasten auttaminen, nuorten kesätyöllistymisen tukeminen, lasten ja nuorten liikuntaharrastus mahdollisuuksien parantaminen sekä vammais- ja vanhustyö. Myös tutkimuksen tukemista pyrittiin lisäämään ja historian kirjoitushankkeita tuettiin.

Padasjoelle kohdistui apurahoista noin 25 %.

Lue myös